بایگانی برچسب: بلیط هواپیما دوم آذر ماه - 2 آذر

بلیط تهران به آبادان برای ۵ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۵ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستیم با هوایپمایی قشم ایر در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اصفهان برای ۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۳۵ به مبلغ ۱۷۲۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به بیرجند برای ۴ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۹/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به تبریز برای ۵ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۴۲۱۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۴ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۴ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۲۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7