بایگانی برچسب: بلیط هواپیما دوم مهر ماه - 2 مهر

بلیط تهران به تفلیس برای ۴ مهر

بلیط چارتری ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۵۰۱۰۰۰ تومان (پانصد و یک هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۵۸۱۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به وین برای ۳ مهر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به وین برای تاریخ ۹۶/۷/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۲:۳۰ به مبلغ ۱۳۷۳۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط مشهد به بغداد برای ۲ مهر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به بغداد برای تاریخ ۹۶/۷/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ های ۶۷۰۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد هزار تومان) و ۹۰۰۰۰۰ تومان (نهصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط گرگان به کیش برای ۴ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط گرگان به کیش برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط شیراز به بوشهر برای ۱ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۷/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 61 2 3 6