بایگانی برچسب: بلیط هواپیما سوم آذر ماه - 3 آذر

بلیط اهواز به تبریز برای ۵ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به آبادان برای ۵ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۵ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستیم با هوایپمایی قشم ایر در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به اهواز برای ۵ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به اهواز برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اصفهان برای ۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۳۵ به مبلغ ۱۷۲۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به شارجه برای ۶ آذر

بلیط چارتری ۳۰ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به شارجه تاریخ ۹۶/۹/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۵۶۸۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7