بایگانی برچسب: بلیط هواپیما سیزدهم آبان - 13 آبان

بلیط کیش به کرمان برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط اهواز به تبریز برای ۱۴ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۸/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به کیش برای ۱۳ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۸ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز شیراز به کیش برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ های ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) و ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۱۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط اهواز به یزد در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7