بایگانی برچسب: بلیط هواپیما سیزدهم آذر ماه - 13 آذر

بلیط کیش به اصفهان برای ۱۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۹۴۰۰۰ تومان (نود و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بوشهر برای ۱۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۲۹۴۰۰۰ تومان (دویست و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ۱۱ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بجنورد برای ۱۲ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۸ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بجنورد برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تهران برای ۱۴ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۱۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بم برای ۱۴ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۶ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بم برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت سیستیم با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 61 2 3 6