بایگانی برچسب: بلیط هواپیما سی آبان ماه - 30 آبان سیم

بلیط تهران به مشهد برای ۲۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۴:۲۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس د رساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۰۸:۲۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط شیراز به لامرد برای ۳۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به لامرد برای تاریخ ۹۶/۸/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۰ به مبل های ۲۴۹۰۰۰ تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) و ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویستو  چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به استانبول برای ۲۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۳:۲۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ایلام برای ۲۷ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به شیراز برای ۳۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزارتومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۳:۴۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 91 2 3 9