بایگانی برچسب: بلیط هواپیما سی دی ماه 30 دی

بلیط اهواز به استانبول برای ۲۸ دی

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۲۶ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به استانبول برای ۳۰ دی

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۲۵ دی ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۳:۰۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تهران برای ۲۷ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • جارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط شیراز به عسلویه برای ۳۰ دی

بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ دی ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به اهواز برای ۲۸ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به اهواز برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و ۲۴۴۰۰۰ تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 51 2 3 5