بایگانی برچسب: بلیط هواپیما شانزدهم آبان ماه - 16 آبان

بلیط کیش به تبریز برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به کرمان برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط مشهد به نوشهر برای ۲۱ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۲۷۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هفت هزار تومان) و ۲۳۸۰۰۰ تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۱۹ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۳۶۵۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

 

صفحه 1 از 91 2 3 9