بایگانی برچسب: بلیط هواپیما ششم آذر ماه - 6 آذر

بلیط کیش به بیرجند برای ۷ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۹/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۲۲۴۰۰۰ تومان (دویست و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به تبریز برای ۵ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به عسلویه برای ۸ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۳۲۲۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به آبادان برای ۵ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۵ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستیم با هوایپمایی قشم ایر در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به دزفول برای ۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۱۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزارتومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7