بایگانی برچسب: بلیط هواپیما نهم آبان - 9 آبان

بلیط کیش به تهران برای ۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۸ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰  به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۱۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط اهواز به یزد در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به اصفهان برای ۱۱ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۸/۱۱ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۰۹ مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط کیش به تبریز برای ۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۵ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۸/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط کیش به ساری برای ۱۱ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۸/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

صفحه 1 از 71 2 3 7