بایگانی برچسب: بلیط هواپیما نوزدهم آذر ماه - 19 آذر

بلیط کیش به تبریز برای ۲۱ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ آذر ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط اهواز به کیش برای ۱۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) و ۳۵۶۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به ساری برای ۲۰ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۹/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط مشهد به تبریز برای ۱۹ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۱۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازذه هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست وسی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندرعباس به یزد برای ۲۱ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمای آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 61 2 3 6