بایگانی برچسب: بلیط هواپیما هجدهم بهمن ماه 18 بهمن

بلیط تهران به ایلام برای ۲۱ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تو.مان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به شیراز برای ۱۹ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۵۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به قشم برای ۲۲ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۴۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به اصفهان برای ۲۰ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به اصفهان برای ۲۰ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7