بایگانی برچسب: بلیط هواپیما هشتم مهر ماه - 8 مهر

بلیط تهران به ایلام برای ۹ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۷/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط اصفهان به نجف برای ۱۱ مهر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۵ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۳۸۱۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط اهواز به رامسر برای ۹ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۴ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به رامسر برای تاریخ ۹۶/۷/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۲۰ به مبلغ ۱۵۷۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط شیراز به نجف برای ۱۲ مهر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۴ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۷۴۸۰۰۰ تومان (هفتصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به نجف برای ۱۲ مهر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۴ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان)، در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان)، در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ های ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) و ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 71 2 3 7