بایگانی برچسب: بلیط هواپیما هفدهم آبان ماه - 17 آبان

بلیط تهران به ایلام برای ۱۸ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایلان برایت اریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تبریز برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به دبی برای ۱۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۲ آبان ۱۳۹۶

نرح پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العربیه (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۳۳۰۰۰ تومان (سیصد و سی و سه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۷۷۳۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به کرمان برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

صفحه 1 از 81 2 3 8