بایگانی برچسب: بلیط هواپیما هفدهم آذر ماه - 17 آذر

بلیط اهواز به کیش برای ۱۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) و ۳۵۶۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به کویت برای ۱۹ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به کویت برای تاریخ ۹۶/۹/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۳۷۴۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به بندرلنگه برای ۱۷ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و سه هزار تومان) و ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به قشم برای ۱۷ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمیای زاگرس در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

بلیط مشهد به قشم برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۵۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بوشهر برای ۱۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۲۹۴۰۰۰ تومان (دویست و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ۱۱ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7