بایگانی برچسب: بلیط هواپیما ویژه مبعث

بلیط اصفهان به زاهدان برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به پکن برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۴۱۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار تومان) و ۳۱۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و صد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به مشهد برای ۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزاز تومان) ، در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۱۰ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تهران به کیش برای ۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۹:۳۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰ تومان (شصت و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰ تومان (شصت و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان ( هفتاد هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان ( هفتاد وشش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به آمستردام برای ۷ اردیبهشت

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری خارجی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آمستردام برای تاریخ ۹۶/۲/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۱۳۷۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان) و ۲۲۷۰۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

صفحه 1 از 271 2 3 27