بایگانی برچسب: بلیط هواپیما پانزدهم آذار ماه - 15 آذر

بلیط کیش به اصفهان برای ۱۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و در ساعت ۹:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۴۹۰۰۰ تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط مشهد به زابل برای ۱۱ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به زابل برای تاریخ ۹۶/۹/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به یزد برای ۱۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (ِکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۴۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ماکو برای ۱۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ماکو برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ های ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و ۳۷۱۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به دبی برای ۱۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به دبی برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۱۰ به مبلغ ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 41 2 3 4