بایگانی برچسب: بلیط هواپیما پنجم آبان - 5 آبان ماه

بلیط تهران به نجف برای ۶ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۳۰ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۳۱۰۰۰ تومان (پانصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۴۹۱۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۵۵۱۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط مشهد به اردبیل برای ۷ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۸/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به آنکارا برای ۴ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری ترکیه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهارن به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۸/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایر لاین در ساعت ۰۱:۴۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ تومان (پانصد و ده هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به آنکارا برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۶۶۹۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و نه هزار تومان) و ۱۸۴۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد و جهل و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به اراک برای ۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۸/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۲۹۳۰۰۰ تومان (دویست و نود و سه هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط شیراز به بوشهر برای ۶ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

صفحه 2 از 8 1 2 3 4 8