بایگانی برچسب: بلیط هواپیما پنجم آبان - 5 آبان ماه

بلیط تهران به بغداد برای ۱ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۶ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بغداد برای تاریخ ۹۶/۸/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و ۶۲۱۰۰۰ تومان (ششصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به استانبول برای ۳ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۲۵۵۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تبریز به کرمان برای ۶ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۴۱۴۰۰۰ تومان (چهارصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط اهواز به رشت برای ۴ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۸/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۲۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به کرمانشاه برای ۵ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 3 از 8 1 2 3 4 5 8