بایگانی برچسب: بلیط هواپیما چهاردهم آذر ماه - 14 آذر

بلیط اهواز به کیش برای ۱۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) و ۳۵۶۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به بیرجند برای ۱۴ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به اصفهان برای ۱۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۹۴۰۰۰ تومان (نود و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بوشهر برای ۱۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۲۹۴۰۰۰ تومان (دویست و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ۱۱ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تبریز برای ۱۴ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۹ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

صفحه 1 از 81 2 3 8