بایگانی برچسب: بلیط هواپیما چهارم آذر ماه - 4 آذر

بلیط اهواز به تبریز برای ۵ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به آبادان برای ۵ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۵ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستیم با هوایپمایی قشم ایر در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به دزفول برای ۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۱۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزارتومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به اهواز برای ۵ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به اهواز برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به بندرعباس برای ۶ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به شرح زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۳۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستیم با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 81 2 3 8