بایگانی برچسب: بلیط هواپیما یازدهم آبان ماه - 11 آبان

بلیط اهواز به تبریز برای ۱۴ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۸/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۱۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط اهواز به یزد در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به کیش برای ۱۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) و ۵۱۷۰۰۰ تومان (پانصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ های ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                 

بلیط نجف به کرمان برای ۱۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط نجف به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۴:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط اهواز به رشت برای ۱۱ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۸/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۸۱۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7