بایگانی برچسب: بلیط هواپیما یازدهم آذر ماه - 11 آذر

بلیط تهران به بوشهر برای ۱۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۲۹۴۰۰۰ تومان (دویست و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ۱۱ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بجنورد برای ۱۲ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۸ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بجنورد برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۹ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۵ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۳۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ های ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) و ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به گرگان برای ۹ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۴ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۴:۴۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به گرگان برای همین تاریخ به سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (ِمصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به تبریز برای ۱۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران یار در ساعت ۰۴:۵۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یمصد و بیست و یک زهار تومان) می باشد.
 •  سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7