بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 1 اردیبهشت - یکم

بلیط ارومیه به تهران برای ۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط پروازی ارومیه به تهران برای تارخ ۹۶/۲/۹ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۱:۲۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۲۰ به مبلغ ۳۸۹۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به فرانکفرت برای ۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به فرانکفورت برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۲۰ به مبلغ ۱۳۷۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان) ، در ساعت ۰۳:۰۰ به مبلغ ۲۳۷۰۰۰۰ تومان (دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۲۰ به مبلغ ۲۳۷۰۰۰۰ تومان (دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط مشهد به کیش برای ۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
 •  چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط بندرعباس به کرمانشاه برای ۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط بندرعباس به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) و در همین ساعت به مبلغ ۵۰۹۰۰۰ تومان (پانصد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) و در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد وسی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 271 2 3 27