بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 11 اردیبهشت - یازدهم

بلیط تهران به پکن برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۴۱۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار تومان) و ۳۱۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط کیش به کرمان برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۴ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۸۸۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۵۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۱۵ به صورت چارتری به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۰:۴۵ به مبلغ ۵۰۶۰۰۰ تومان (پانصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط اصفهان به مشهد برای ۱۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۱ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۳۳۰۰۰ تومان (یکصد و سی و سه هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۰۰ به صورت چارتری به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۶۶۰۰۰ تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 131 2 3 13