بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 11 خرداد - یازدهم

بلیط استانبول به تهران برای ۱۱ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۹ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۱۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در  ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ های ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و ۲۲۹۰۰۰ تومان (دویست و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ های ۷۱۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۱:۲۰ به مبلغ های ۸۲۷۰۰۰  تومان (هشتصد و بیست و هفت هزار تومان) و ۱۴۶۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۸۲۷۰۰۰ تومان (هشتصد و بیست و هفت هزار تومان) و ۱۴۶۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ  های ۸۲۷۰۰۰  تومان (هشتصد و بیست و هفت هزار تومان) و ۱۴۶۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به کرمان برای ۱۲ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۹ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                       

بلیط مشهد به یزد برای ۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۹ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به یزد برای تاریخ ۹۶/۳/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز مشهد به یزد در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به شهرکرد برای ۱۳ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۸ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۲۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط مشهد به زابل برای ۱۶ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۸ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به زابل برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذتن پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 141 2 3 14