بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 11 شهریور - یازدهم شهریور ماه

بلیط تبریز به بندرعباس برای ۱۱ شهریور ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۶/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۴۱۳۰۰۰ تومان (چهارصد و سیزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط تهران به شیراز برای ۱۰ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۵ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان)، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و در ساعت  ۱۴:۴۰ به مبلغ ۲۲۹۰۰۰ تومان (دویست و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان)، در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۸:۰۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۴۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به ساری برای ۹ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به ساری برای ترایخ ۹۶/۶/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) و در همین ساعت به صورت چارتری به مبلغ ۳۷۰۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط اهواز به نوشهر برای ۱۱ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۶/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به باتومی برای ۸ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به باتومی برای تاریخ ۹۶/۶/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی جرجیا (گرجستان) در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

صفحه 1 از 31 2 3