بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 11 مرداد - یازدهم مرداد ماه

بلیط تهران به دبی برای ۱۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۹ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۵/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایر العربی در ساعت در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) و  ۳۶۹۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان)، ۵۳۶۰۰۰ تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۳۴۶۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و شش هزار تومان)، ۵۳۶۰۰۰ تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به بندرعباس برای ۹ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۵/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلع ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط شهرکرد به مشهد برای ۱۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شهرکرد به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ های ۲۳۴۰۰۰ تومان (دویست و سی و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط بندرعباس به چابهار برای ۹ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۷ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط بندرعباس به چابهار بریا تاریخ ۹۶/۵/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اردبیل به تهران برای ۱۵ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۶ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اردبیل به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۴۰ به مبلغ های ۱۵۲۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان)، در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ های ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۵۵ به مبلغ های ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

صفحه 1 از 81 2 3 8