بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 12 مرداد - دوازدهم مرداد ماه

بلیط تهران به دبی برای ۱۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۹ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۵/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایر العربی در ساعت در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) و  ۳۶۹۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان)، ۵۳۶۰۰۰ تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۳۴۶۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و شش هزار تومان)، ۵۳۶۰۰۰ تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به مسکو برای ۱۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۸ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به مسکو برای تاریخ ۹۶/۵/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۱۶۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شهرکرد به مشهد برای ۱۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شهرکرد به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ های ۲۳۴۰۰۰ تومان (دویست و سی و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط اردبیل به تهران برای ۱۵ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۶ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اردبیل به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۴۰ به مبلغ های ۱۵۲۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان)، در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ های ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۵۵ به مبلغ های ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط تهران به لندن برای ۱۲ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۶ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به لندن برای تاریخ ۹۶/۵/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۴۸۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان) و ۳۴۸۰۰۰۰ تومان (سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

صفحه 1 از 71 2 3 7