بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 13 اردیبهشت - سیزدهم

بلیط کیش به ساری برای ۱۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۲/۱۸ به صورت چارتری با هوایمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط مهشد به همدان برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به همدان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به بیرجند برای ۲۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط هران به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۳۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تهران به پکن برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۴۱۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار تومان) و ۳۱۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط اهواز به تبریز برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ های ۲۱۷۰۰۰ تومان (دویست و هفده هزار تومان) و ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

صفحه 1 از 141 2 3 14