به کجا پرواز می کنید

.
.
.
LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 13 اردیبهشت - سیزدهم

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه 11 دقیقه قبل

نرخ پرواز تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت چاتری با هواپیمایی معزاج در ساعت ۰۰:۳۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ تومان (پانصد و ده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط اهواز به یزد برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 2 ساعت قبل

قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط تهران به مشهد برای ۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 10 ساعت قبل

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزاز تومان) ، در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۱۰ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط شیراز به کرمان برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی 12 ساعت قبل

قیمت بلیط شیراز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ تومان (یکصد و سی و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط اصفهان به قشم برای ۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 14 ساعت قبل

نرخ پرواز اصفهان به قشم برای تاریخ ۹۶/۲/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۲۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

صفحه 1 از 51 2 3 5