بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 13 خرداد - سیزدهم

بلیط تهران به اهواز برای ۱۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به اهواز برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۰۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۵۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سیس و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به رشت برای ۱۶ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به رشت در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به عسلویه برای ۱۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۳/۱۸ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط شیراز به کرمانشاه برای ۱۴ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۳/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط مشهد به رامسر برای ۱۵ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به رامسر برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۲۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 161 2 3 16