بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 14 اردیبهشت - چهاردهم

بلیط اصفهان به مشهد برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ های ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط طبس به تهران برای ۱۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط ظبس به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۰۵۰۰۰ تومان (دویست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                 

بلیط کیش به تبریز برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط تهران به مسکو برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مسکو برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ های ۸۰۴۰۰۰ تومان (هشتصد و چهار هزار تومان) و ۲۲۹۸۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به زاهدان برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۴ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۱۳۰۰۰ تومان (یکصد و سینزده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۰۵ به ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

صفحه 1 از 141 2 3 14