بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 14 خرداد - چهاردهم

بلیط تهران به دبی برای ۱۵ خرداد

بلیط چارتری, بلیط چارتری دبی, بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۳۸۶۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۷۷۱۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط تهران به ایلام برای ۱۵ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۲ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵  به صورت سیستمی با هوپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اهواز برای ۱۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به اهواز برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۰۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۵۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سیس و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به رشت برای ۱۶ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به رشت در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اصفهان به مشهد برای ۱۵ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۴۵ به بمبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 151 2 3 15