بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 15 خرداد - پانزدهم

بلیط نجف به مشهد برای ۱۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۵۷۳۰۰۰ تومان (پانصد و هفتاد و سه هزار تومان) و ۶۰۴۰۰۰ تومان (ششصد و چهار هزار تومان) و ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۴۰۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ های ۶۰۹۰۰۰ تومان (ششصد و نه هزار تومان) و ۷۰۴۰۰۰ تومان (هفتصد و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط شیراز به ماهشهر برای ۱۷ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۸۴۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بندرلنگه برای ۱۵ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط تهران به دبی برای ۱۵ خرداد

بلیط چارتری, بلیط چارتری دبی, بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۳۸۶۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۷۷۱۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط تهران به شهرکرد برای ۱۷ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

صفحه 1 از 181 2 3 18