بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 16 اردیبهشت - شانزدهم

بلیط اهواز به مشهد برای ۱۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ های ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و ۳۲۸۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تهران به استانبول برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ (برای امشب لحظه آخری) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۲۴۸۰۰۰ تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به کرمان برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۲۱۲۰۰۰ تومان (دویست و دوازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط اهواز به قشم برای ۲۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به قشم برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط کیش به رشت برای ۲۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 161 2 3 16