به کجا پرواز می کنید

.
.
.
LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 16 اردیبهشت - شانزدهم

بلیط مشهد به ایلام برای ۱۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی 10 ساعت قبل

قیمت بلیط مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۲/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط تهران به دهلی برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دهلی برای تاریخ ۹۶/۲/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ های ۸۳۰۰۰۰ تومان (هشتصد و سی هزار تومان) و ۱۶۷۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط اصفهان به زاهدان برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط بندرعباس به تهران برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به تهران برای تارخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ های ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنچ هزار تومان) و ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ های ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزرا تومان) و ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۲۷۴۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ های ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ های ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تهران برای ۱۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۱۳ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، و در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت های ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با انیل پرواز

                                       

صفحه 1 از 51 2 3 5