بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 16 تیر - شانزدهم تیر ماه

بلیط تهران به بیرجند برای ۱۶ تیر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۴/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و ۴۷۴۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

همچنینی پرواز تهران به بیرجند برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۲۴۹۰۰۰ تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به کیش برای ۱۵ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۱۵ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط شیراز به کیش برای ۱۶ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط زنجان به مشهد برای ۱۶ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۳ تیر ۱۳۹۶

پرواز زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط تبریز به اصفهان برای ۱۹ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تبریز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۴/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

صفحه 1 از 61 2 3 6