بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 16 خرداد - شانزدهم

بلیط کیش به گرگان برای ۱۶ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ های ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و ۲۲۳۰۰۰ تومان (دویست و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۷ خرداد

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰۰ تومان (نهصد و شصت هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط اهواز به کیش برای ۱۷ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) و در همین ساعت به صورت چارتری به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و ششهزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط اهواز به کیش در همین تاریخ به صورت سیستمی به هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط نجف به مشهد برای ۱۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۵۷۳۰۰۰ تومان (پانصد و هفتاد و سه هزار تومان) و ۶۰۴۰۰۰ تومان (ششصد و چهار هزار تومان) و ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۴۰۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ های ۶۰۹۰۰۰ تومان (ششصد و نه هزار تومان) و ۷۰۴۰۰۰ تومان (هفتصد و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط شیراز به ماهشهر برای ۱۷ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۸۴۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 141 2 3 14