بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 16 مرداد - شانزدهم مرداد ماه

بلیط استانبول به شیراز برای ۱۷ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط استانبول به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایرلاین در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۷۰۰۰۰۰ تومان (هفتصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به مونیخ برای ۱۷ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مونیخ برای تاریخ ۹۶/۵/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۷۲۶۰۰۰ تومان (هفتصد و بیست و شش هزار تومان) و ۲۵۸۴۰۰۰ تومان (دو میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به سیرجان برای ۲۷ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به سیرجان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تفلیس به مشهد برای ۱۵ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تفلیس به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۱۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۹۰۶۰۰۰ تومان (نهصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط تفلیس به تهران برای ۱۸ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ های ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) و ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۳۹۰۰۰۰ تومان (سیصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

صفحه 1 از 81 2 3 8