بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 17 اردیبهشت - هفدهم

بلیط اهواز به مشهد برای ۱۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ های ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و ۳۲۸۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تبریز به کیش برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به استانبول برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ (برای امشب لحظه آخری) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۲۴۸۰۰۰ تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط شیراز به کرمانشاه برای ۲۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به روم برای ۲۰ اردیبشهت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به روم برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ های ۱۳۵۵۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۵۵۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 151 2 3 15