بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 17 مرداد ماه - هفدهم مرداد

بلیط کیش به شیراز برای ۱۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

قیمت پرواز کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ های ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ های ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و ۲۸۴۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به مشهد برای ۲۰ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۰ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان)، در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان)، در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط استانبول به شیراز برای ۱۷ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط استانبول به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایرلاین در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۷۰۰۰۰۰ تومان (هفتصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به مونیخ برای ۱۷ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مونیخ برای تاریخ ۹۶/۵/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۷۲۶۰۰۰ تومان (هفتصد و بیست و شش هزار تومان) و ۲۵۸۴۰۰۰ تومان (دو میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به کیش برای ۱۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ های ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) و ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز اهواز به کیش برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 81 2 3 8