به کجا پرواز می کنید

.
.
.
LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 18 اردیبهشت - هجدهم

بلیط کیش به کرمان برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی 7 ساعت قبل

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی 7 ساعت قبل

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۴ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۸۸۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۵۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۱۵ به صورت چارتری به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به رشت برای ۱۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی 8 ساعت قبل

قیمت بلیط کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه 9 ساعت قبل

قیمت بلیط تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۰:۴۵ به مبلغ ۵۰۶۰۰۰ تومان (پانصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به گرگان برای ۲۰ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی 13 ساعت قبل

نرخ پرواز تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین با هواپیمایی آسمان به صورت سیستمی در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ تومان (یکصد و سی و هشت هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به گرگان در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

صفحه 1 از 71 2 3 7