بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 18 تیر - هجدهم تیر ماه

بلیط استانبول به تهران برای ۱۹ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۴/۱۹ (لحظه آخری) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر  در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ های ۳۲۰۰۰۰ تومان (سیصد و بیست هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ های ۸۳۲۰۰۰ تومان (هشتصد و سی و دو هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ های ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط بندرعباس به آبادان برای ۲۱ تیر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط بندرعباس به آبادان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط مشهد به همدان برای ۲۰ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به همدان برای تاریخ ۹۶/۴/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط گرگان به کیش برای ۲۳ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز گرگان به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۲۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و در همیت ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۶۶۰۰۰ تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط خرم آباد به مشهد برای ۲۰ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط خرم آباد به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 81 2 3 8