بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 18 خرداد - هجدهم

بلیط تهران به باکو برای ۱۹ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به باکو برای تاریخ ۹۶/۳/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط آبادان به تهران برای ۱۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز آبادان به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و  به صورت سیستمی در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ های ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و ۲۳۷۰۰۰ تومان (دویست و سی و هفت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط مشهد به آبادان برای ۲۱ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۱ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به تفلیس برای ۱۹ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۳/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۴۲۵۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و پنج هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط مشهد به ایلام برای ۱۷ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ (برای امشب) به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 171 2 3 17