بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 18 مرداد - هجدهم مرداد ماه

بلیط مشهد به دزفول برای ۲۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به دزفول برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۷:۵۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به شیراز برای ۱۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

قیمت پرواز کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ های ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ های ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و ۲۸۴۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به چابهار برای ۲۲ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به چابهار برای ترایخ ۹۶/۵/۲۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۶۳۰۰۰ تومان (دویست و شصت و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تفلیس به مشهد برای ۲۹ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تفلیس به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط تهران به مشهد برای ۲۰ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۰ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان)، در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان)، در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

صفحه 1 از 91 2 3 9