بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 19 اردیبهشت - نوزدهم

بلیط تهران به ایروان برای ۱۴ اردیبهشت

بلیط هواپیما سیستمی ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به ایروان برای تاریخ ۹۷/۲/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۳۵ به مبلغ ۷۵۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به باکو برای ۲۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به باکو برای تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۴۴۶۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط تهران به رشت برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۰۵ به مبلغ های ۷۰۰۰۰ تومان ( هفتاد هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

همچنین با هواپیمایی آسمان پرواز تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت سیستمی در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط آبادان به اصفهان برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط آبادان به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط اهواز به مشهد برای ۱۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ های ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و ۳۲۸۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

صفحه 1 از 151 2 3 15