بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 19 فروردین - نوزدهم

قیمت بلیط تهران به کرمانشاه ۲۰ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

 

نرخ پرواز تهران به کرمانشاه در تاریخ ۹۶/۱/۲۰ به صورت زیر می باشد:

  •  با هواپیمایی معراج در ساعت۰۷:۱۵ چارتری به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۳۰ به صورت چارتری به ملغ ۱۰۱۰۰۰تومان (یکصد و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت های ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۲۶۲۰۰۰تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط پرواز مشهد به یزد ۲۱ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به یزد دز تاریخ ۹۶/۱/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) می باشد.
قیمت بلیط پرواز مشهد به یزد در همین تاریخ با هواپیمایی تابان به صورت چارتری در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
همچنین برای همین پرواز در همن تاریخ با هواپیمایی آت ابه صورت چارتری
در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) می باشد.
لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط پرواز تبریز به کیش ۲۶ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

نرخ بلیط پرواز تبریز به کیش در تاریخ ۹۶/۱/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و  یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به گرگان ۲۳ فروردین ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پروار تهران به گرگان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۳ به صورت چارتری در ساعت ۱۴:۰۰ با هواپیمایی ایران ایر به مبلغ ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

در همین تاریخ پرواز تهران به گرگان به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت های : ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) و ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان(یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

و همچنین این پرواز در تاریخ مذکور با هواپیمایی قشم ایر به صورت چارتری در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

قیمت بلیط تهران به عسلویه ۲۲ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

نرخ بلیط پرواز تهران به عسلویه با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به صورت چارتری با مبلغ ۱۳۲۰۰۰ هزار تومان (یکصد و سی و دو هزار تومان) و همچنین با همین هواپیمایی در ساعت ۰۷:۰۰ به صورت سیستمی با مبلغ ۱۵۱۰۰۰ هزار تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

قیمت پرواز تهران به عسلویه در همین تاریخ با هواپیمایی کاسپین به صورت سیستمی در ساعت های : ۰۶:۴۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ هزار تومان (دویست و شصت هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ هزار تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 31 2 3