بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 2 اردیبهشت - دوم

بلیط ارومیه به تهران برای ۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط پروازی ارومیه به تهران برای تارخ ۹۶/۲/۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۱:۲۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۲۰ به مبلغ ۳۸۹۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تبریز به بندرعباس برای تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۸۹۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط شیراز به بوشهر برای ۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۱۱۵۰۰۰ تومان (یکصد و پانزده هزار تومان) و ۳۱۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط سنندج به تهران برای تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز سنندج به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط اصفهان به عسلویه برای ۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

صفحه 1 از 281 2 3 28