بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 2 شهریور - دوم شهریور ماه

بلیط ایلام به مشهد برای ۴ شهریور

بلیط هواپیما سیستمی ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز ایلام به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۵ به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به باتومی برای ۲ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به باتومی برای تاریخ ۹۶/۶/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۵۲۰۰۰۰ تومان (پانصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به عسلویه برای ۲ شهریور

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۶/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۳۶۵۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط کیش به گرگان برای ۳ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط مشهد به رشت برای ۴ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به رشت برای تاریخ ۹۶/۶/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به رشت در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 81 2 3 8