بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 20 اردیبهشت - بیستم

بلیط تهران به بوشهر برای ۲۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۳ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ های ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط مشهد به قشم برای ۲۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به زابل برای ۲۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به زابل برای تاریخ ۹۶/۲/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۳۱۲۰۰۰ تومان (سیصد و دوازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط کیش به کرمان برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۹۳۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط تهران به سنندج برای ۲۷ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به سنندج برای تاریخ ۹۶/۲/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 171 2 3 17