بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 20 خرداد - بیستم

بلیط شیراز به زاهدان برای ۱۴ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی 21 ساعت قبل

نرخ پرواز شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۷/۳/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۴۰ به مبلغ ۳۰۹۰۰۰ تومان (سیصد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط مشهد به رامسر برای ۲۲ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به رامسر برای تاریخ ۹۶/۳/۲۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به کرمان برای ۲۳ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر  در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط تهران به اصفهان برای ۲۰ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۳/۲۰ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۹:۵۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) و ۱۲۵۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۳۵ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط تهران به چابهار برای ۲۰ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۳/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

صفحه 1 از 201 2 3 20